Łukasz Afeltowicz (dr)

Łukasz Afeltowicz (dr)

Socjolog i kognitywista, moderator wywiadów i warsztatów, analityk, związany z UMK, obszary-badawcze: innowacje technologiczne i społeczne, inżynieria społeczna, socjologia medyczna, institutional design.

Jacek Gądecki (dr hab.)

Jacek Gądecki (dr hab.)

Socjolog i etnograf, trener i ewaluator organizacji pozarządowych, związany z AGH, obszary-badawcze: socjologia miasta, antropologia miejsc pracy i przedsiębiorstw, antropologia przestrzeni publicznej.

Krzysztof Pietrowicz (dr)

Krzysztof Pietrowicz (dr)

Socjolog, koordynator i projektant narzędzi badawczych, związany z UMK, obszary-badawcze: analiza sieci społecznych, socjologia Internetu, nowa nauka sieci, inżynieria społeczna.